KOŚCIÓŁ W NAWCZU

Historia kościoła

• 1991

21.09. w II rocznice nadania szkole w Rozłazinie im. Bohaterów Stutthofu, byli więźniowie obozu koncentracyjnego "Stutthof" przybili do parafii, przywożąc prochy ze stosu całopalnego i kamień z krematorium, pobrane w dniu 01.09.br. Następnie dary te przekazali w szkole dzieciom i rodzicom, którzy je złożyli podczas mszy św. w kościele w Rozłazinie jako kamień węgielny pod budowę kościoła w Nawczu

• 1992

18.01. po wizycie duszpasterskiej, zapadła decyzja o rozpoczęciu odprawiania Mszy św. niedzielnej w sobotni wieczór, w miejscowym klubie. W maju, na miejscu byłego podobozu więźniów Marszu Śmierci, został zabetonowany fundament pod kościołem (długość obiektu 23 m, szerokość 10 m). 18.06. - uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła Msza św. na fundamencie budującego się kościoła. Procesja eucharystyczna przyszła z Nawcza do Dzięcielca. 12.07 nastąpiło poświecenie placu pod budowę kościoła, a 26 lipca rozpoczęto murowanie ścian. 26.09. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła - pomnika pod wezwaniem bł. Michała Kozala i Towarzyszy, przez ks. biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę w asyście 16 księży i byłych więźniów obozu Stutthof. Po kazaniu nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego kościoła przez ks. biskupa, kapłanów i przybyłych gości oraz jego odczytanie. Następnie dzieci przekazały kamień węgielny - urnę z prochami ciał ze stosu całopalnego i kamień spod krematorium w obozie Stutthof. Umieszczono je w kościele, gdzie ks. biskup dokonał uroczystego wmurowania kamienia i aktu. Po komunii św. poświęcono sztandar dla SP w Rozłazinie im. Bohaterów Stutthofu. Kiedy skończyła się Msza św., przemówienia więźniów i gości, wszyscy przeszli na cmentarz, gdzie po apelu poległych nastąpiło uroczyste przekazanie szkole sztandaru przez b. więźniów Po wspólnej modlitwie i złożeniu kwiatów na mogiłach pomordowanych więźniów, wszyscy udali się do świetlicy na wspólny posiłek. W czasie uroczystości śpiewał chór "Ave Maryja".

• 1993

27 czerwca przewodniczył ks. bp Ignacy Jeż uroczystemu odpustowi i spotkał się z młodzieżą będącą na rekolekcjach w parafialnym ośrodku rekolekcyjnym.

• 1994

1 września nastąpiło poświęcenie kościoła - pomnika przez ks. biskupa J.B. Szlagę. Kościół postawiono a miejscu baraku podobozu ewakuacyjnego Marszy Śmierci, obozu koncentracyjnego Stutthof. Wystrój wnętrza zrodził się w marzeniach i umysłach ludzi młodych. Rzeźbę Chrystusa wykonał (jeszcze jako 20 letni student Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) Tomasz Sobisz rodem z Lęborka. Chrystus z wyrwanym sercem, jak wyrwani byli więźniowie Marszu Śmierci z rodzin i rozrzuceni po kaszubskiej ziemi. Jego też są dziełem stacje drogi krzyżowej jednoczące w sobie tragedię więźniów Marszu Śmierci i dzieła Zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Obraz : Bł. Michała Kozala i idących jak cień za nim Towarzyszy wszystkich obozów i marszów śmierci oraz Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask, mającej wyciągnięte w dłoniach cierpienie wszystkich, namalowała mieszkanka Nawcza - Marzena Kazimiera Lubocka absolwentka szkoły plastycznej w Gdyni. Dokonano, też kapitalnego remontu cmentarza wojennego w Nawczu. Cmentarz poświecił ksiądz biskup przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich z wicewojewodą Józefem Borzyszkowskim na czele, przedstawiciel wydziałów urzędu wojewódzkiego kultury, oświaty, spraw obywatelskich, więźniów Marszu Śmierci obozu Stutthof, byłych więźniów obozów koncentracyjnych i żołnierzy września 1939 roku, dyrektora muzeum Stutthof, przedstawicieli władz samorządowych: burmistrza Lęborka, wójtów gmin Linia, Cewice, Łęczyce, Elżbiety Miszker(wójta gminy Łęczyce poprzedniej kadencji), władz kuratoryjnych z Gdyni i Wejherowa, dyrektorów szkól z terenu gminy wraz z nauczycielami i młodzieżą oraz szkoły z Kętrzyna, radnych byłej i obecnej Rady Gminy w Łęczycach. Obecne były też poczty sztandarowe OSP z terenu kminy, tj. Łęczyc, Kaczkowa, Bożegopola oraz SP w Strzebielinie i Kombatantów z Łęczyc, Lini i Sierakowic. Ponadto gościliśmy przedstawicieli wojska z Wejherowa, pracowników Urzędu Gminy, członków Społecznej Komisji Miejsc Pamięci, przedstawicieli prasy i organizacji pragnących zachować pamięć o tych, co życie oddali za wolność, przeciwstawiając się wszelkim systemom totalitarnym. Na zakończenie uroczystości wicewojewoda Józef Borzyszkowski odznaczył Złotym Medalem Miejsc Pamięci: Parafię Rozłazino, Elżbietę Miszker, wójta poprzedniej kadencji parafianina i nauczyciela szkoły w Rozłazinie, Macieja Kalińskiego z Nawcza oraz Stefanię Grubba z Urzędu Gminy - Opiekuna Miejsc Pamięci, Szkoła otrzymała Znaczek Opiekuna Miejsc Pamięci.

• 1996

25 stycznia w Gdańsku - Oliwie, w 51 rocznicę Marszu Śmierci została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, w asyście księży, wśród których uczestniczyli ks. proboszcz i ks. wikariusz. W czasie Mszy św. delegacja b. więźniów przekazała parafii Rozłazino kielich i patenę dla kościoła - pomnika w Nawczu, które poświecił ks arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Po skończonej Mszy św. dar ten ks. arcybiskup przekazał delegacji Nawcza i Łówcza w osobach A. Krefta i Z. Ludwichowskiego. W imieniu parafii za dar podziękował ksiądz proboszcz. W tej uroczystości wzięła tradycyjnie udział młodzież ze szkoły w Rozłazinie. 16 czerwca odbyła się uroczystość odpustowa. Mszę św. celebrował ks. inf . S. Grunt. Koło byłych więźniów z Sopotu przekazało dla kościoła dary w postaci trybularza z łódką oraz dwa gobeliny.

• 1999

13.03 nastąpiło uroczyste poświecenie dzwonu Jubileuszowego przez Ks. Bp. Diecezjalnego J. B. Szlagę. Dzwon ten ufundowali mieszkańcy Nawcza i Łówcza oraz b. więźniowie. Wydarzenie to zbiegło się z 54 rocznicą oswobodzenia więźniów Marszu Śmierci KL Stutthof w podobozie Nawcz. Mszę św celebrował ks. biskup, który w głoszonej homilii dobitnie i przejmująco mówił o znaczeniu dzwonu wyznacza rytm życia każdego człowieka, stwierdził że ,,bicie dzwonu i wprawienie w ruch jego serca przy pomocy stutthowiaków stało się swoistym symbolem - znakiem przemijającego czasu, pamięci o żywych i umarłych.

• 2000

14 czerwca nastąpiła uroczysta konsekracja kościoła - pomnika w Nawczu, dokonana przez Ks. Bpa Jana B. Szlagę - ordynariusza Peplińskiego. Podczas uroczystości ks. Józef Nowakowski z Torunia przekazał dla kościoła relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

• 2004

Tegoroczny odpust świętowało 12 kapłanów z Krakowa (z rocznika ks. Proboszcza), którzy przybyli z pielgrzymką do swojego patrona bł. Michała Kozala z racji 10 rocznicy święceń kapłańskich.

• 2006

Kościół wzbogacił się w nowe meble w zakrystii.

• 2008

Świątynia zyskała iluminację zewnętrzną.

• 2012

Przy Kościele powstała grota z wizerunkiem figury ukazującej się Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes świętej Bernadettcie. Oficjalne poświęcenie nastąpiło 14 października.

Copyright by Parafia Rozłazino