KOŚCIÓŁ W POPOWIE

Historia kościoła

14 listopada 1987r. w sobotę o godz. 18:00 na prośbę mieszkańców Popowa, w starym walącym się domu p. Wentów została odprawiona Msza święta. Należy dodać, iż Popowo i Dziechno (razem 55 rodzin) jest oddalone od kościoła parafialnego, drogą asfaltową 14 km.

Po wizycie duszpasterskiej parafia wzbogaciła się o nowy punkt filialny w Popowie, w domu p. Wentów, gdzie w sobotni wieczór sprawowana była msza święta. Zakupiono 40 m3 drewna, 2000 cegieł i 1500 pustaków na poczet budowy kościoła w Popowie.
20 kwietnia mieszkańcy Popowa i Dziechna podjęli decyzję rozpoczęcia pracy przy budowie kościoła w Popowie. Wykopy rozpoczęto w dniu 24.04 br. na posesji Jana Merchla w miejscu, na którym stała stara stodoła.
Materiały budowlane zgromadzono już wcześniej. Sytuacja sprzyjała budowie. Rozpoczęły się strajki robotników w Gdańsku. MO i SB wyjechały do Gdańska tłumić strajki. Zapadła decyzja "teraz albo nigdy". Msze święte zjednoczyły ludzi. W ogłoszeniach podawano, że rozpoczniemy niebawem remont stodoły pana Wenty. W kronice czytamy: "parafia nie wie nic o pracach w Popowie. Wszystko robią sami mieszkańcy Popowa i Dziechna".

13 czerwca ks. biskup Ignacy Jeż dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod kościół, a zarazem poświęcił stojący już kościół. Patronem kościoła został bł.Br. Albert.

Oto treść aktu erekcyjnego wmurowanego wraz z kamieniem węgielnym pod kościół bł. Br. Alberta Adama Chmielowskiego:
"Niniejszym kościół wybudowali mieszkańcy Popowa i Dziechna w ciągu miesiąca własnymi siłami bez zezwolenia władz świeckich, dla chwały Boga i bł. Br. Alberta, którego obierają za swego patrona i orędownika u Boga."

Działo się to: za pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła II - gdy Popowo należało do diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej, a ojcem o wielkim sercu dla wiernych był ks. bp Diecezjalny Ignacy Jeż, na terenie parafii Rozłazino której patronuje św. Wojciech Bp M., administrowanej przez ks. Władysława Palmowskiego,- w czasie , gdy przez ziemię polską przechodziła kolejna fala strajków ludzi pracy.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i aktu niniejszego dokonał osobiście ks. bp I. Jeż w dniu 13.06,1988r.,w 16 roku istnienia diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej w obecności zebranego duchowieństwa oraz wiernych parafii Rozłazino i licznych gości zaproszonych przez mieszkańców Popowa i Dziechna.

Zebrano środki na budowę od mieszkańców Popowa i Dziechna (55 rodzin - 2.5 mln zł), Parafia 400 tys. zł, zaciągnięty dług przez proboszcza u osób trzecich (2 mln. zł). Kuria odmówiła pomocy finansowej. Pierwszy krzyż przed kościołem ufundował Jan Klebba z Dziechna.

• 1989

Do Duszpasterskiej Rady Parafialnej weszli: Klebba Jan, Syldatk Zygmunt, Czajka Jan, Hopa Marek, Wenta Stanisław.
13.10. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w naszej parafii.
O godz. 17:00 - przywitanie obrazu Matki Bożej w obecności ks. biskupa Tadeusza Werno. Msza św. i wspólna modlitwa w kościele.

• 1990

Zostają wykonane ławki do kościoła przez pana Lejka z Zakrzewa. Fundatorami byli mieszkańcy.

• 1992

13.09. gospodarzem parafialnym dożynek był Dzięcielec. Liturgia mszy świętej połączona z występem dzieci i składaniem wieńców imponująca. Wszystkich zaskoczyli mieszkańcy Popowa, którzy przyjechali wozami z orkiestrą i śpiewem. Było na co patrzeć.

• 1993

12 września święto plonów które rozpoczęło się mszą św.. na boisku przed szkołą. Mimo niepogody- siąpił deszczyk, atmosfera wspaniała. Wieńce, występ dzieci i młodzieży, zasługiwały na szczególną uwagę.
Ogromną prace włożono w przygotowanie i przeprowadzenie dożynek. Impreza zakończyła się w późnych godzinach nocnych zabawą w szkole. Cały dochód przeznaczono na pomoc szkole- zbudowanie węzła sanitarnego. Opłaciło się wszystkim.

• 1995

15.06.- uroczystość odpustowa, połączona z procesją Bożego Ciała. Przewodniczył jej ks. wikariusz Andrzej Lemańczyk. Przygotowano 4 ołtarze na terenie wsi. Śpiewającym grała orkiestra dęta z Sianowa.
W czasie V Ogólnopolskiej Pielgrzymki NOP do Rozłazina w Popowie i Dziechnie nocowali pielgrzymi z dwóch autokarów z Krosna, z ks. proboszczem Janem Kurtyną.

• 1998

20 grudnia mieszkańcy Popowa i Dziecina wraz z księdzem Biskupem Piotrem Krupą przeżywali 10 lecie istnienia swojego kościoła. Z tej okazji został ufundowany nowy dzwon i dzwonnica. Ks. Biskup dokonał poświęcenia.

• 2001

15 maja 2001 r. Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga dokonał uroczystej konsekracji świątyni w Popowie, która wzbogaciła się w nowy ołtarz, ambonkę, chrzcielnicę i posadzkę w prezbiterium. Wszystko wykonane z marmuru.

• 2008

15 czerwca 2008r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 20 - lecia kościoła w Popowie. po uroczystościach nowo powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie urządziła Biesiadę Kaszubską.
Na wiosnę kościół otrzymał zewnętrzną iluminację.
Od połowy sierpnia do końca września trwał generalny remont kościoła w Popowie, który otrzymał nowy wystrój wewnątrz i na zewnątrz. Remontu dokonał Edward Wojciechowski z Rozłazina.

Copyright by Parafia Rozłazino