Parafia pw. św. Wojciecha w Rozłazinie

ul. Długa 27

84-218 Łęczyce

tel. (58) 678-99-86


Proboszcz parafii:

ks. dr Sławomir Kozioł

e-mail: slawkoz@kki.net.pl


Wikariusz parafii:

ks. mgr Rafał KunowskiGaleria parafii   

        


Gazetka parafialna

Regulamin cmentarza
parafialnego

kliknij tutaj

Koronawirus

kliknij tutaj

Harmonogram peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

kliknij tutaj

Komunia duchowa w czasie epidemii

kliknij tutaj


Odpust w czasie epidemii

kliknij tutaj


WAŻNE INFORMACJE

1. DYSPENSA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

2. NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE W PARAFII

Rozłazino: sobota godz. 17.00 (dodatkowa - przeniesiona z 8.00 ) i godz. 18.00
Rozłazino: niedziela godz. 8.00, 12.00 i 18.00 (dodatkowa)
Nawcz: godz. 9.00
Dzięcielec: godz. 10.00
Popowo: godz. 11.00
Z powodu ograniczenia liczby uczestników Eucharystii do 5 osób (przepisy państwowe na czas epidemii) - pierwszeństwo w udziale we Mszy św. mają osoby, które zamówiły intencję mszalną.

3. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA ŚWIĄTECZNA - WIELKANOCNA

Zachęcam do przystępowania do spowiedzi św. świątecznej - wielkanocnej.
Każdego dnia Ksiądz będzie obecny w konfesjonale:

Rozłazino: 1 godzina przed Mszą św. 17.00 - 18.00

Filie: (Nawcz, Dzięcielec, Popowo): 30 minut przed Mszą św.

Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami, bo może być niemożliwa. Spowiedź wielkanocna trwać będzie do 7 czerwca włącznie.

4. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE I UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. POPRZEZ MEDIA

Zachęcam do przeżycia rekolekcji poprzez Internet. Osoby korzystające z transmisji Mszy św. poprzez media mogą w sposób duchowy przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.
KOMUNIA DUCHOWA to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić:

  • wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii,
  • miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
  • Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii.

Przykładowe serie rekolekcji:

O Eucharystii - ks. Wojciech Węgrzyniak i ks. Krzysztof Porosło:
kliknij tutaj

- O Eucharystii: z Radiem Rodzina i telewizją internetową Dom Józefa:
kliknij tutaj

- Franciszkanie: kliknij tutaj

- o spowiedzi - Franciszkanie: kliknij tutaj

- "Ecce Homo - opowieść o skandalicznie dobrym Bogu" - Franciszkanie: kliknij tutaj

- Męska modlitwa - z postaciami Starego Testamentu: kliknij tutaj

- o. Adam Szustak kliknij tutaj

5. MSZE ŚWIĘTE ZE SPOWIEDZIĄ W DNIACH REKOLEKCJI:


28.03 - sobota:        

Nawcz - godz. 16.00 (zamiast w Osieku) - spowiedź i Msza św. niedzielna
Popowo - godz. 17.00 - spowiedź i Msza św. niedzielna
Rozłazino - godz. 17.00 - spowiedź i Msza św. niedzielna
Rozłazino - godz. 18.00 - spowiedź i Msza św. niedzielna

29.03 - niedziela:    

Rozłazino - godz. 8.00, 12.00 i 18.00
Nawcz - godz. 9.00 i 16.00 (zamiast w Osieku)
Dzięcielec - godz. 10.00
Popowo - godz. 11.00

30.03 -poniedziałek:

Rozłazino - godz. 8.00 - spowiedź i Msza św.
Rozłazino - do godz. 12.00 adoracja i możliwość spowiedzi
Rozłazino - godz. 16.00 - 19.00 adoracja Najśw. Sakramentu
Rozłazino - spowiedź godz. 16.00 - 17.00 i 18.00 - 19.00
Dzięcielec - spowiedź - godz. 17.00 - 18.00
Nawcz - spowiedź - godz. 19.00 - 20.00

31.03 - wtorek :          

Rozłazino - Msza św. - godz. 8.00 i 18.00
Dzięcielec - Msza św. - godz. 17.00
Nawcz - Msza św. - godz. 18.00

WIZYTA U CHORYCH Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ ODBĘDZIE SIĘ W PIERWSZY PIĄTEK 3 KWIETNIA PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU.

6. CODZIENNY RÓŻANIEC W NASZYCH DOMACH

Zachęcam i zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej przy zapalonej gromnicy w naszych domach we wspólnotach rodzinnych.

7. BRATNIA POMOC

Bardzo proszę o chrześcijańską aktywną pomoc wobec sąsiadów, osób starszych, samotnych. Zainteresujmy się czy czegoś nie potrzebują!!!

8. UFNOŚĆ I NADZIEJA W PANU

Na modlitwie, refleksji i serdecznej rozmowie z bliźnimi (poprzez telefon i inne komunikatory społeczne) szukajmy siły, oparcia, nadziei i ufności, że nasz Pan jest z nami, Maryja otacza nas płaszczem swojej opieki, a nasi święci wstawiają się za nami.

9. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I MODLITWA     

Każdego dnia wieczorem błogosławimy Wam i zapewniamy o serdecznej modlitwie za Wszystkich Parafian. Szczęść Boże na każdy dzień.

Ks. Sławomir i Ks. Rafał 

SŁOWO   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,
Bracia Kapłani,

W tegorocznym czasie Wielkiego Postu niektórzy z nas zostali dotknięci chorobą, inni są jej świadkami, a wszyscy doświadczamy ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Dla nas wszystkich jest to również wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem życia. Jednocześnie jest to czas, kiedy wyrażamy wzajemne zrozumienie i solidarność przez przestrzeganie zarządzeń władz państwowych, aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa. Temu mają również służyć "Wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w czasie zagrożenia epidemicznego".
Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani, za Waszą posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a zwłaszcza za dostosowywanie duszpasterstwa do szczególnych wymagań i organizowanie transmisji on-line z kościołów parafialnych. Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do ograniczeń, spowodowanych zarządzeniami władz państwowych.
Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
Trwam na modlitwie za Was wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

 Biskup Pelpliński

Ważne adresy:

Duszpasterstwo Rodzin


Diecezja Pelplińska

Kamera z groty w Lourdes


TV Miłosierdzie - Łagiewniki

Kamera z grobu bł. Jana Pawła II

Kamera z Sanktuarium w Fatimie


Źródło informacji o kościele
Artykuły religijne i sztuka sakralna

Copyright by Parafia Rozłazino