KOŚCIÓŁ W DZIĘCIELCU

Historia kościoła

W Dzięcielcu w XV w. istniała kaplica. Obok powstał pierwszy kościół z prywatnego patronatu Damalewicza. W drugiej połowie XVI w. po rozszerzeniu się protestantyzmu kościół w Dzięcielcu został przejęty przez protestantów i stał się filią zaboru w Łebuni(1616).
Po przejęciu kościoła w Rozłazinie przez protestantów (ok.1617), kaplica w Dzięcielcu stał się filią Rozłazina. W roku 1641 katolicy odzyskali kościół rozłaziński, natomiast pastor Jakub Grulike przeniósł się do Dzięcielca i kościół w Dzięcielcu ponownie został filią Łebuni. Taki stan utrzymał się do II połowy lat sześć dziesiątych XVII w., tj. do chwili utworzenia parafii ewangelickiej w Dzięcielcu(1664 r.). Po tym roku kaplicę w Dzięcielcu przebudowano na kościół, założono księgi metrykalne i zatrudniono na stałe pastora.
Filią ewangelickiego kościoła w Dzięcielcu była od 1693 r. kaplica w Bożympolu Wielkim. Liturgia w kościele dzięcielskim do 1825 r. była sprawowana w języku polskim.
W latach 1842-1845 został wzniesiony przez zbór ewangelicki kościół. Pastorami w latach budowy kościoła byli: Blaueock i Ebel. Po drugiej wojnie światowej kościół dzięcielski przeszedł w ręce katolików. Został odnowiony i 8 mają 1949 roku poświęcony przez księdza proboszcza Władysława Żywińskiego z Rozłazina. Na wieży kościoła znajduje się dzwon z 1722 roku, odlany w Gdańsku przez Wittwercka.
26 kwietnia 1964 r. została erygowana i poświęcona przez o. Franciszka Szymskiego Droga Krzyżowa. Chrzestnymi były następujące osoby: Blandowski, Stankowski, Czaja, Lejk Klemens, Zieliński J., Hoppa Leon, Syldakt Jan, Labuda Leon, Nawojczyk Marek, Kaczkowski Kazimierz, Cierocki Jan, Lejk Władysław, Konkol Leon, Czaja Józef, Grzenkowicz Franciszek, Klawikowski Józef, Nawojczyk Kazimierz, Koszałka Bolesław, Labuda Leon, Miotk Władysław, Okrój Juliusz, Damaszke Franciszek, Kutzmer Jan, Czaja Gerard, Kotłowski Bronisław, Bielicki Jan, Baranowski Michał, Bobrucki Franciszek, Nawojczyk Adolf, Lejk Leon, Grota Leon, Labuda Wanda, Stencel Brunon, Maszota Marta. Obrazy olejne na płycie pilśniowej wykonała malarka, Krystyna Dowigałło z Sopotu.
W październiku 1968 r. Założono nową instalację elektryczną i rozpoczęto remont. Od 15 czerwca do 8 sierpnia 1969 r. w ramach remontu podbito sufit płytami pilśniowymi i pomalowano kościół. Od sierpnia 1982 do czerwca 1983 r. Remontowano kaplicę cmentarną przy kościele i przerobiono ją na salkę katechetyczną. W dniach od 10 czerwca do 14 lipca 1984 r. przełożono dach na kościele. Większość prac wykonano społecznie. Całością kierował Jan Lubocki z Nawcza. Koszt inwestycji 170 tys. zł. 16 października 1985 r. ukończono betonowanie schodów prowadzących na wzgórze do kościoła.

• 1989

Rozpoczął się remont - fugowanie kamiennych ścian na zewnątrz, uporządkowanie terenu wokół kościoła - starego cmentarza, założoną nową, ziemną przyłącz energetyczną do kościoła.

• 1990

W marcu pracowano nad wystrojem wnętrza kościoła. 11.09.- zakończyła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Poświęcono nowe obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika, które namalowała siostra klaryska ze Słupska.

• 1991

13.01. - ks. bp Piotr Krupa Udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży i dokonał poświęcenia kościoła po jego odnowieniu. 08.05. - Odpustowej Mszy św. przewodniczył ks. Bazyli Olęcki Proboszcz z linii a kazanie wygłosił ks. Alfons Formela. W lipcu, klerycy będący członkami taternickiego klubu z seminarium w Katowicach, Pomalowali dach na wieży na kościele. Zrobili to Fachowo i tanio.

• 1992

18.06 - uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Msza św. w Nawczu, na fundamencie budującego się kościoła. Procesja eucharystyczna przyszła z Nawcza do Dzięcielca.

• 1995

Medalem za zasługi dla diecezji Pelplińskiej - ks. Bp Jan Bernard Szlaga odznaczył mieszkańca Dzięcielca - Augustyna Labudę, który pełnił funkcję kościelnego, a w czasach gdy nie było księży skupiał na modlitwie w miejscowym kościele okoliczna ludność, dbał o świątynię i jej wyposażenie. 7 maja 1995r. podczas wizytacji - ks. Bp Piotr Krupa przewodniczył uroczystym obchodom 150-lecia istnienia kościoła w Dzięcielcu.

• 1998

11 października odbyła się konsekracja kościoła w Dzięcielcu. Kościół otrzymał nowy marmurowy wystrój prezbiterium (ołtarz z ambonką i posadzką) ufundowane przez mieszkańców.

• 2005

Rozpoczął się remont wieży kościelnej przeprowadzony pod kierunkiem Ryszarda Damaszke. Kościół otrzymał zewnętrzną iluminację.

• 2007

Ponad miesiąc (wrzesień) trwał generalny remont kościoła. Został całkowicie zmieniony wystrój i kolorystyka kościoła. Remontu dokonała firma Edwarda Wojciechowskiego z Rozłazina 7 października odbyła się uroczysta Eucharystia w odnowionym kościele. Na święta Bożego Narodzenia kościół wzbogacił się w nowe ławki wykonane przez stolarnię Mirosława Pipka z Zakrzewa

• 2008

Na przełomie kwietnia i maja trwał remont salki-kaplicy stojącej obok kościoła. 8 maja Ks. Bp. Jan Bernard Szlaga uroczyście wprowadził relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika do kościoła i dokonał jego uroczystego poświęcenia po zakończonym remoncie.

Copyright by Parafia Rozłazino